1968 dyplom z wyróżnieniem Państwowej Szkoły Baletowej (obecnie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskej-Lipczyńskiej) w Poznaniu w klasie prof. Wandy Jakowickiej (taniec klasyczny) i prof. Teresy Kujawy (taniec charakterystyczny)
1.09.1968 angaż do zespołu Teatru Wielkiego w Łodzi, tancerka zespołowa
1.03.1969 koryfejka – balet Teatru Wielkiego w Łodzi
1970 tytuł solistki baletu Teatru Wielkiego w Łodzi
1974 – 1975 studia w L’Académie Internationale de la Danse w Paryżu
1975 tytuł I solistki baletu Teatru Wielkiego w Łodzi
1977 – 1981 studia wyższe na Wydziale Wychowania Muzycznego Sekcji Nauczycielskiej Tańca w Akademii Muzycznej (obecnie Uniwersytecie Muzycznym) im. Fryderyka Chopina w Warszawie
1981 tytuł I tancerki – Primabaleriny Teatru Wielkiego w Łodzi
1984 staż choreograficzny w Nederlands Danse Theater w Hadze
1987 staż choreograficzny w London Contemporary Dance School w Londynie
1988 – 2016 dyrektor naczelny i artystyczny Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego

Źródła: „Więcej niż taniec” Małgorzata Andrzejewska-Psarska, „Istnienie grać” Jagoda Ignaczak