“W rymie zdradnej płynności jest siła:
Sybilla stara, co w sieniach mych dziadów.
Siadała jadać, pomnę, że mówiła:
By strzec się echa-słów, i winogradów upajających nie tykać nad miarę.”
C.K. Norwid, “Quidam. VI Zwitek pierwszy, w. 117-121

Sybillewo to miejsce poza czasem.
Przebywa tam Ona: Sybill-Ewa, która była-będzie wszystko widząca i wiedząca.
Kto ma odwagę odwiedzić Ją w Jej Jaskinii?
Co było-będzie tam wypowiedziane?

Kreacja artystyczna: Ewa Wycichowska
W reżyserii i choreografii: Pauliny Wycichowskiej
Muzyka: Jeff Gburek
Reżyseria światła: Maciej Fincel
Video: Daniel Stryjecki
Prapremiera: 29 listopada 2019 na Scenie Wspólnej w Poznaniu
Produkcja: I Mind The Step – Paulina Wycichowska
Współpraca: Scena Wspólna i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu oraz FairPlayce

Grafika plakatu: Magdalena Chodorowska
Projekt plakatu i materiałów publikacyjnych: Malwina Paszek